Demolačné práce

Vykonávame demolačné práce veľmi širokého rozsahu až do výšky 20 m. Disponujeme kompletne vybavenou výkonnou demolačnou technikou a ľudmi s bohatými skúsenosťami v danej oblasti. Spoločnosť ROLTA s. r. o. disponuje stabilizovaným tímom skúsených a zručných strojníkov. Vďaka tomu sme schopní zrealizovať demolačné práce a sanácie profesionálne, bezpečne, ekologicky a v krátkom časovom období. Na konte máme množstvo úspešne zrealizovaných projektov v oblasti likvidácie stavebných objektov.

Pri realizácii zákaziek dôsledne dodržiavame zásady manažérstva bezpečnosti práce, nielen našich pracovníkov, ale všetkých zúčastnených strán.

Zaručujeme profesionalitu, spoľahlivosť, ústretovosť, z hľadiska časových termínov vykonania prác presnosť a na strane zákazníka spokojnosť.

Búracie práce a demontáž

Prečo spolupracovať s nami?

  • Vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhu a bohatým skúsenostiam v danej oblasti dokážeme flexibilne reagovať na Vaše požiadavky.
  • Máme k dispozícií moderné a výkonné technológie a stroje, ktoré využívame pri práci.
  • Náš tím tvoria vyškolení pracovníci, ktorým nechýba odbornosť, adekvátne vzdelanie a chuť pracovať.
  • Spokojnosť našich zákazníkov je našou prioritou.
  • Vysoká kvalita služieb je u nás samozrejmosťou.

 

Požiadať o nezáväznú ponuku

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email