Referencie

  SLOV-VIA, s. r. o. rekonštrukcia cesty Polomka
  ALPINE SLOVAKIA, spol. s. r. o. obchvat Brezna, I. etapa
  DOPRASTAV, a. s. lesné cesty: Bukovina, Sv. Ján a Liesková
  M&B BAU, s. r. o. obchodné centrum
  BAMU, s. r. o. rekonštrukcia výrobnej haly
  COMBIN, s. r. o., Vodohospodársky podnik BA kanalizácia Č. Balog
  PHOTON Engineering, s.r.o., BA Ráztoka - fotovoltaická elektráreň - zemné práce, vŕtanie dier do zeme
  BAMU, s.r.o., Detva Piesok - búracie práce
  ZTC Energy, s.r.o., Praha Rohozná - fotovoltaická elektráreň - zemné práce - prístupové cesty, lôžka pod trafostanice
  MHRČ, s.r.o., Banská Bystrica búracie a zemné práce - Piesok, ŽP Podbrezová, Nový závod, sklad polotovarov, hala ťahárne rúr
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Mlynná - recyklácia- drvenie stavebného odpadu, zásypy ciest
  Obec Braväcovo Obecný úrad - odvodnenie, izolácie, oprava chodníkov a fasád
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Kumštová, Trojička, Mlynná - oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
  Lesy SR, OZ Č.Balog Veľká a Malá Slivková, Zubačka - oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
  HOLDES s.r.o., Beňuš Predné Hálny, Braväcovo - zemné výkopové práce
  Lesy SR, OZ Beňuš oprava lesných ciest po povodniach
  Obvodný úrad Brezno oprava kanalizačného potrubia
  J.P.V.K.SROS, s.r.o. JMB Piesok- rozbíjanie podláh, odvoz a recyklácia stavebnej sute
  VOD-EKO, a.s., Trenčín novostavba Tesco, Rimavská Sobota - zemné práce
  Lesy SR, OZ Beňuš Trvalá približovacia cesta "Prostredný Grúň"
  STAPRON - GROUP, s.r.o. rozbíjanie betónov, zemné práce, valcovanie, odvoz stavebnej sute
  MOKO, s.r.o. zemné výkopové práce
  JMB, s.r.o. Piesok - likvidácia stavebného odpadu
  TÁLE DEVELOPMENT, s.r.o. Tále - zemné výkopové práce
  METALINOK, s.r.o. Zadné Hálny - rozbíjanie betónov, úprava terénu
  AGROVIT-DL, s.r.o. Vajsková, Krpáčovo - úprava terénu, výkop ryhy
  SADEX-SM, s.r.o. kopanie základov, výkopy kanalizácie
  FRANEK - stavebno-obchodná činnosť Zádné Hálny - zemné výkopové práce
  UNISTAV, s.r.o. zimný štadión Brezno - zemné výkopové práce
  GEOSTAV Detva, s.r.o. obchvat B.Bystrica - zemné výkopové práce
  ONERTEX, s.r.o. Gašparovo - výkopové práce
  ZLH Plus, s.r.o. Hronec - ZLH - rozbíjanie betónov, zemné práce
  HRONSTAV 01 s.r.o. polyfunkčný dom Brezno - zemné práce
  UNISTAV, s.r.o. zemné práce
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. zemné práce - odvodnenie
  SADEX - SM, s.r.o. Šumiac - zemné výkopové práce
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Nádej - Pošová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Brestová - Pošová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Opravy lesných ciest a zvážnic, čistenie priekop
  GROSS-KM, s.r.o. Bacúch - výkopové práce
  Koda system, s.r.o. Búracie práce, spevnené plochy
  Obec Braväcovo Turistická ubytovňa Kečka - odvodnenie, izolácie
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta " Trojička - Kumštová"
  Lesy mesta Brezno, s.r.o. Protipožiarna lesná cesta "Košariská-Pasecký salaš"
  Lesy SR, OZ Č.Balog Páleničné - vodovodná prípojka, zemné práce
  Lesy SR, OZ Č.Balog Lesovňa sv.Ján - výkop ryhy pre vodovod
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Lesná cesta Trojička
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta Štrafy
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta na Voňaco
  Lesy SR, OZ Beňuš Zvážnica pod Babinú
  Lesy SR, OZ Č.Balog Zvážnica Gazdová
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Zvážnica Vápenica-Tehelňa
  Lesy SR, OZ Beňuš Protipožiarna cesta Pod Ždiarske sedlo
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Trvalá približovacia cesta Trojička
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Protipožiarna cesta Mlynná-Brestová
  Lesy mesta Brezno s.r.o. Približovacia cesta Priechodská
  Lesy SR, OZ Beňuš Lesná cesta Strmý bok (Polomka)

 

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email