Zemné práce

Hľadáte firmu, ktorá sa špecializuje na zemné a výkopové práce? Spoločnosť ROLTA s. r. o. so sídlom v Brezne Vám ponúka svoje prvotriedne a komplexné služby v obore.

Druhy zemných prác

 • všetky prípravné práce pre stavby
 • príprava staveniska
 • výkopové práce
 • demolačné práce
 • hĺbenie základov
 • terénne úpravy
 • svahovania
 • planírovanie
 • rekultivácia územia
 • čistenie a úpravy rybníkov
 • čistenie riečnych korýt
 • odvoz sutiny
 • ťažba piesku z vody
 • výstavba a opravy lesných, horských a poľných komunikácií
 • skrývka ornice
 • terénne úpravy záhrad
 • terénne úpravy ihrísk

Naši zruční a vyškolení strojníci používajú pre stavebné práce kvalitné a overené značky stavebných strojov od popredných svetových výrobcov. 

 

Požiadať o nezáväznú ponuku

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email