Kontakty

ROLTA s. r. o.     
Dr. Clementisa 7
977 01 Brezno
Slovenská republika

Prevádzka - kancelária:     
e-mail  : objednavky@rolta.sk     
telefón : 0915 884 918
Staničná ulica 4181
977 01 Brezno     
Slovenská republika

Konatelia spoločnosti:
Peter Kohan 
e-mail  : kohan@rolta.sk
telefón : 0905 752 313

Marcela Kohanová
e-mail  : kohanova@rolta.sk
telefón : 0908 145 982

Zberný dvor:
e-mail  : zber@rolta.sk
telefón : 0905 752 313

Kameňolom:
e-mail  : kamenolom@rolta.sk
telefón : 0904 443 553

Fakturačné údaje:
ROLTA s. r. o.
Dr. Clementisa
IČO: 36699551
DIČ: 2022275497
IČ DPH: SK2022275497

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email