Certifikáty

Kolektív ROLTA s. r. o. tvoria špičkoví odborníci vo svojej oblasti. Všetci absolvovali odborné školenia u dodávateľov a tiež ďalšie vzdelávanie pre profesionálny výkon práce.