Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Stránka www.rolta.sk – ROLTA, s.r.o. (ďalej len www.rolta.sk) prehlasuje, že na stránke nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadu, keď osoba sama poskytne tieto údaje dobrovoľne za účelom slobodnej registrácie za účelom využívania služieb serveru, kontaktných formulárov, účastí na prieskumoch a hlasovaní atď.. Tieto údaje sú zodpovedne chránené v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a sú prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.

Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadu keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát a udelí svoj súhlas.

Stránka – www.rolta.sk si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamné bannery a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako statický prehľad, nikdy nie konkrétne a menovite.

Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a www.rolta.sk za toto nemôže niesť žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. rozlíšenie obrazovky monitora) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – niektoré sekcie stránky však nebudú bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa stránky podnikne vlastník stránky – www.rolta.sk ROLTA, s.r.o. všetky primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Platné od 01.05.2024