Demolačné práce

Vykonávame demolačné práce veľmi širokého rozsahu až do výšky 20 m. Disponujeme kompletne vybavenou výkonnou demolačnou technikou a ľudmi s bohatými skúsenosťami v danej oblasti. Spoločnosť ROLTA s. r. o. disponuje stabilizovaným tímom skúsených a zručných strojníkov. Vďaka tomu sme schopní zrealizovať demolačné práce a sanácie profesionálne, bezpečne, ekologicky a v krátkom časovom období. Na konte máme množstvo úspešne zrealizovaných projektov v oblasti likvidácie stavebných objektov.

Pri realizácii zákaziek dôsledne dodržiavame zásady manažérstva bezpečnosti práce, nielen našich pracovníkov, ale všetkých zúčastnených strán.

Zaručujeme profesionalitu, spoľahlivosť, ústretovosť, z hľadiska časových termínov vykonania prác presnosť a na strane zákazníka spokojnosť.

Búracie práce a demontáž

Prečo spolupracovať s nami?

Cenová ponuka na vyžiadanie

Kontakty: