Zberný dvor

Vykonávame zber a recykláciu stavebného odpadu, na zbernom dvore nachádzajúcom sa 4 km od centra Brezna, smer Tisovec, na adrese Zúbrik 1, Brezno – Rohozná.

Okrem toho vieme zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov vo veľkostiach od 20 m³ do 40 m³.

Zoznam odpadov, ktoré uskladňujeme na zbernom dvore:

Cenník odpadov, kontajnerov a recyklátov 2024 na vyžiadanie

Kontakty: