Profil spoločnosti

Spoločnosť ROLTA, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 1997. V súčasnosti pôsobíme v Brezne, 40 km od Banskej Bystrice, v srdci Slovenska. Hlavným predmetom činnosti našej firmy je výroba drveného kameniva, štrkov, odvoz a recyklácia stavebného odpadu, demolačné a zemné práce.

Prevádzkujeme kameňolom, zberný dvor pre uskladnenie a zhodnocovanie stavebných odpadov a široký sortiment stavebných strojov. To nám zabezpečilo stabilnú pozíciu medzi najvýznamnejšími firmami v regióne.

Našim zákazníkom dokážeme poskytnúť komplexný servis služieb pre domácnosti, živnostníkov, ale aj veľké firmy zaoberajúce sa priemyselnou výrobou a stavebníctvom.

Spoločnosť má vybudovanú fungujúcu organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality. ROLTA, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2007.

Cieľom našej spooločnosti je poskytnúť klientom ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a dlhodobej prosperite. Svoje poslanie napĺňame unikátnym prístupom k práci na vysoko profesionálnej úrovni. Naša filozofia nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia boli od profesionálov pre profesionálov na vysokej úrovni, no najmä prístupné ľuďom a znamenali reálny prínos pre efektívne riadenie firiem.