Referencie

Mesto BreznoStavebné úpravy na ulici Hronská
Rozvojové služby BBSK, s.r.o.Demolácia objektu: Domov sociálnych služieb a hospodárska budova Červená Skala
Lesy SRStavebné práce na Prehrádzke Beňuš
Doprastav, a.s.Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/72
Rohozná zosuv
Cisárov Pekár s.r.o.Búranie objektu “Bar a Pizzeria”
AES SUSCIPIO s. r. o.Búracie práce a likvidácia odpadu „Salaš Mýto“
Železiarne Podbrezová a.s.Búracie práce na objektoch bývalej NsP Podbrezová
Mesto BreznoZákazka „Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Cesta Osloboditeľov, Brezno“
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.Demoláciu mostného objektu na Kuzmányho ulici v Brezne
STRABAG s.r.o.Búracie práce most Podbrezová, most Brusno
SLOV-VIA, s. r. o.rekonštrukcia cesty Polomka
ALPINE SLOVAKIA, spol. s. r. o.obchvat Brezna, I. etapa
DOPRASTAV, a. s.lesné cesty: Bukovina, Sv. Ján a Liesková
M&B BAU, s. r. o.obchodné centrum
BAMU, s. r. o.rekonštrukcia výrobnej haly
COMBIN, s. r. o., Vodohospodársky podnik BAkanalizácia Č. Balog
PHOTON Engineering, s.r.o., BARáztoka – fotovoltaická elektráreň – zemné práce, vŕtanie dier do zeme
BAMU, s.r.o., DetvaPiesok – búracie práce
ZTC Energy, s.r.o., PrahaRohozná – fotovoltaická elektráreň – zemné práce – prístupové cesty, lôžka pod trafostanice
MHRČ, s.r.o., Banská Bystricabúracie a zemné práce – Piesok, ŽP Podbrezová, Nový závod, sklad polotovarov, hala ťahárne rúr
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Mlynná – recyklácia- drvenie stavebného odpadu, zásypy ciest
Obec BraväcovoObecný úrad – odvodnenie, izolácie, oprava chodníkov a fasád
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Kumštová, Trojička, Mlynná – oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
Lesy SR, OZ Č.BalogVeľká a Malá Slivková, Zubačka – oprava zvážnic a odvodných miest po povodniach, odvodnenie
HOLDES s.r.o., BeňušPredné Hálny, Braväcovo – zemné výkopové práce
Lesy SR, OZ Beňušoprava lesných ciest po povodniach
Obvodný úrad Breznooprava kanalizačného potrubia
J.P.V.K.SROS, s.r.o.JMB Piesok- rozbíjanie podláh, odvoz a recyklácia stavebnej sute
VOD-EKO, a.s., Trenčínnovostavba Tesco, Rimavská Sobota – zemné práce
Lesy SR, OZ BeňušTrvalá približovacia cesta „Prostredný Grúň“
STAPRON – GROUP, s.r.o.rozbíjanie betónov, zemné práce, valcovanie, odvoz stavebnej sute
MOKO, s.r.o.zemné výkopové práce
JMB, s.r.o.Piesok – likvidácia stavebného odpadu
TÁLE DEVELOPMENT, s.r.o.Tále – zemné výkopové práce
METALINOK, s.r.o.Zadné Hálny – rozbíjanie betónov, úprava terénu
AGROVIT-DL, s.r.o.Vajsková, Krpáčovo – úprava terénu, výkop ryhy
SADEX-SM, s.r.o.kopanie základov, výkopy kanalizácie
FRANEK – stavebno-obchodná činnosťZádné Hálny – zemné výkopové práce
UNISTAV, s.r.o.zimný štadión Brezno – zemné výkopové práce
GEOSTAV Detva, s.r.o.obchvat B.Bystrica – zemné výkopové práce
ONERTEX, s.r.o.Gašparovo – výkopové práce
ZLH Plus, s.r.o.Hronec – ZLH – rozbíjanie betónov, zemné práce
HRONSTAV 01 s.r.o.polyfunkčný dom Brezno – zemné práce
UNISTAV, s.r.o.zemné práce
Lesy mesta Brezno, s.r.o.zemné práce – odvodnenie
SADEX – SM, s.r.o.Šumiac – zemné výkopové práce
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Protipožiarna lesná cesta „Nádej – Pošová“
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Protipožiarna lesná cesta „Brestová – Pošová“
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Opravy lesných ciest a zvážnic, čistenie priekop
GROSS-KM, s.r.o.Bacúch – výkopové práce
Koda system, s.r.o.Búracie práce, spevnené plochy
Obec BraväcovoTuristická ubytovňa Kečka – odvodnenie, izolácie
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Protipožiarna lesná cesta “ Trojička – Kumštová“
Lesy mesta Brezno, s.r.o.Protipožiarna lesná cesta „Košariská-Pasecký salaš“
Lesy SR, OZ Č.BalogPáleničné – vodovodná prípojka, zemné práce
Lesy SR, OZ Č.BalogLesovňa sv.Ján – výkop ryhy pre vodovod
Lesy mesta Brezno s.r.o.Lesná cesta Trojička
Lesy SR, OZ BeňušProtipožiarna cesta Štrafy
Lesy SR, OZ BeňušProtipožiarna cesta na Voňaco
Lesy SR, OZ BeňušZvážnica pod Babinú
Lesy SR, OZ Č.BalogZvážnica Gazdová
Lesy mesta Brezno s.r.o.Zvážnica Vápenica-Tehelňa
Lesy SR, OZ BeňušProtipožiarna cesta Pod Ždiarske sedlo
Lesy mesta Brezno s.r.o.Trvalá približovacia cesta Trojička
Lesy mesta Brezno s.r.o.Protipožiarna cesta Mlynná-Brestová
Lesy mesta Brezno s.r.o.Približovacia cesta Priechodská
Lesy SR, OZ BeňušLesná cesta Strmý bok (Polomka)