Štrky a kamenivo

Spoločnosť ROLTA, s. r. o., ktorá na trhu figuruje už viac ako 20 rokov, sa orientuje na spracovanie, ťažbu a predaj rôznych druhov piesku, štrkov či drveného kameniva.

Kameňolom - štrky a drvené kamenivo

Prevádzkujeme kameňolom Leňušská, ktorý sa nachádza 12 km od Brezna, smerom na Kráľovú Hoľu. V kameňolome sa obnovila ťažba v roku 2011 v ložisku horniny, ktorá je charakterizovaná ako kremičitá pararula.

Pararula kremičitá má svetlosivú až modrosivú farbu. Patrí do skupiny metamorfovaných hornín vhodných na použitie ako stavebný kameň, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a nenasiakavosťou. 

Využitie stavebného kameňa - pararula kremičitá:

  • betónové zmesi
  • bitumenové zmesi
  • gabionové steny
  • konštrukcie ciest
  • vodné stavby
  • a iné

ŠTRKY A KAMENIVO - CENNÍK (OD 1.6.2021)

 

Požiadať o nezáväznú ponuku

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je objednavky@rolta.sk.
 Email